Frukt

Mye av frukten vi spiser fersk og drikker som juice dyrkes av bønder og arbeidere i utviklingsland. Arbeidere opplever dårlige arbeidsforhold og lave lønnninger, og for mange småbønder gjør økte hygienekrav det vanskelig å drive lønnsomt.

For bønder i industriland kan fruktproduksjon være lønnsomt, mens samme sektor i utviklingsland ofte er preget av lave lønninger, korte arbeidskontrakter og dårlige arbeidsforhold.

Ettersom eksotiske frukter har nådd stadig nye markeder, har kravene til rutiner for god hygiene økt, uten at det nødvendigvis betyr at de som dyrker frukten får mer betalt. For i det hele tatt å få solgt frukten de dyrker, må småbønder med lav inntekt nå også investere i tilleggsutstyr for å møte hygienestandardene, noe som gjør at de sitter igjen med enda mindre.

Mange fruktkooperativer og -plantasjer har fått en økt og mer stabil inntekt etter at de ble Fairtrade-sertifisert. Mange steder har Fairtrade-premiumen blitt benyttet til å legge om fra konvensjonell til økologisk fruktdyrking. Her kan du lese om hvordan arbeiderne ved Gold Coast Fruits i Ghana bestemte at den første premiumen skulle brukes til å kjøpe kladdebøker og annet skolemateriell til elevene i en av landsbyskolene i området. Her kan du lese mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-minimumspris og -premium.

I Norge får du blant annet kjøpt Fairtrade-merket banan, ananas, physalis, og flere typer juice, som er dyrket i land som Den Dominikanske Republikk, Ghana og Sør-Afrika.

Les historier fra produsentene

Mester Grønns blomster

Når du kjøper Fairtrade-merkede blomster hos Mester Grønn, bidrar du direkte til å øke driftsinntektene til et barnehjem i Kenya.

Speiderforbundets speiderskjorter

Dyrking av bomull er en spesielt viktig inntektskilde i Vest- og Sentral-Afrika, India, Pakistan og Sentral-Asia. Det dyrkes også bomull i vestlige land, men da ofte med statlige subsidier. Et resultat av dette er svært lave råvarepriser på bomull – noe som gjør livet særdeles vanskelig for mange bomullsbønder i Asia og Afrika.

Ben & Jerry`s iskrem

Ben & Jerry`s iskrem har i løpet av de siste 30 årene opparbeidet seg til å bli selve ”kult-isen” over store deler av verden. Ikke bare forbindes den med alt som er godt. Den representerer også sosiale verdier som is-elskere over hele verden identifiserer seg med.