Sukker

Sukker er en av verdens viktigste råvarer, men dette gjenspeiles ofte ikke i levekårene til dem som dyrker det. Fairtrade-sertifisering gir bøndene rett til å få inntil 60 % av betalingen på forhånd, noe som gjør det lettere å investere og planlegge fremtiden.

Som så mange andre råvarer, er også sukker preget av ustabile priser.  Da Coca-Cola på 1980-tallet erstattet sukkeret i sine leskedrikker med en maisbase, førte det til et stort overskudd på verdensmarkedet, og prisene stupte; mellom 1980 til 2000 falt realverdien med hele 76%. I tillegg må små sukkerbønder i utviklingsland konkurrere med høyt subsidiert sukkerindustri i industriland. 

Fairtrade-sertifiserte kooperativer som består av sukkerbønder har rett på 60% av betalingen på forskudd, slik at de kan investere og planlegge fremtiden. De får også en premium-pris i tillegg til den råvarebetalingen, og med denne kan de forbedre både lokalsamfunn og produksjonsprosesser. Her kan du lese om hvordan kooperativet Kascol i Zambia har brukt Fairtrade-premiumen til blant annet skole, rent drikkevann og helsetjenste. Her kan du lese mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-premium.

Les historier fra produsentene

Mester Grønns blomster

Når du kjøper Fairtrade-merkede blomster hos Mester Grønn, bidrar du direkte til å øke driftsinntektene til et barnehjem i Kenya.

Speiderforbundets speiderskjorter

Dyrking av bomull er en spesielt viktig inntektskilde i Vest- og Sentral-Afrika, India, Pakistan og Sentral-Asia. Det dyrkes også bomull i vestlige land, men da ofte med statlige subsidier. Et resultat av dette er svært lave råvarepriser på bomull – noe som gjør livet særdeles vanskelig for mange bomullsbønder i Asia og Afrika.

Ben & Jerry`s iskrem

Ben & Jerry`s iskrem har i løpet av de siste 30 årene opparbeidet seg til å bli selve ”kult-isen” over store deler av verden. Ikke bare forbindes den med alt som er godt. Den representerer også sosiale verdier som is-elskere over hele verden identifiserer seg med.